• Esther

Gebruik gamification om burgerparticipatie te stimuleren

Burgerparticipatie mag leuk zijn.

Burgerparticipatie is een krachtig instrument. Een participatieve samenleving is gezonder, veiliger en gelukkiger. Ook een overheid die zich openstelt voor haar burgers versterkt haar eigen positie en vergroot dus de kans om herkozen te worden. Het is dan ook niet echt verrassend dat verschillende regeringen in Europa de afgelopen jaren besloten dat ze een platform nodig hebben.


In veel gevallen (hoewel er andere voorbeelden zijn) liet een overheid een platform bouwen en het op de website van de gemeente implementeren. Soms waren dit discussieplatforms, soms waren het ideeënplatforms, soms waren het plaatsen voor klachten en meestal ging het om een combinatie van dit alles. Dit is wat er toen gebeurde: Niets.


Veel te vaak werden de platforms digitale lege ruimtes, verlaten vlaktes waar af en toe een paar mensen langskwamen: niet de drukke pleinen vol geëngageerde burgers die men zich had voorgesteld. Burgerparticipatieplatformen hadden dus weinig impact. En ook vandaag is representativiteit en impact een uitdaging voor deze participatieprojecten.


Wat is het probleem hier? Er zijn natuurlijk verschillende redenen, maar voor ons is een van de belangrijkste redenen dat deze platforms niet boeiend zijn. Ze missen de functies die het interessant maken voor de gebruiker om regelmatig terug te komen en deel te nemen. Om dit te veranderen, kan de publieke sector iets gebruiken wat in de private sector al heel vaak wordt toegepast – gamification of gamificatie.


Zoals Wikipedia het stelt: “Gamificatie gebruikt men in applicaties en processen voor het bevorderen van de betrokkenheid van gebruikers, datakwaliteit, punctualiteit en leren. Op deze wijze nestelen elementen uit game zich geruisloos in het dagelijks leven van mensen met als doel hun gedrag aan te passen via een beloning. Via gamificatie kan men het de intrinsieke motivatie stimuleren waardoor men langdurig invloed uitoefent op gewenst gedrag, het basiskenmerk van leren.”


Met andere woorden: maak participatie leuk en stimuleer daardoor het gewenste gedrag en betrokkenheid. Het werkt op Facebook en Instagram, maar ook voor burgerparticipatie.


Voorbeelden voor het gebruik van gamification in burgerparticipatie


Begin met de basiselementen. U kunt een upvote-systeem instellen om te stemmen op de bijdragen van andere burgers. Het meest gekozen bijdrage komt dan bovenaan de pagina te staan. Dit triggert onder meer concurrentie, prestatie, status en socialisatie. Een ander voorbeeld is een notificatiesysteem waarbij het kleine rode nummer de gebruiker stimuleert om alle openstaande taken uit te voeren en zo het nummer op groen te krijgen. Dit kan ook worden toepassen bij vragenlijsten en het aanmaken van profielen.


Als dat gelukt is, kunnen we ook de volgende stap maken. Waarom organiseert u geen kennisquiz over uw gemeenschap of participatieve democratie? Of betrek de gebruikers offline door een uitdaging "Verbeter de wijk in 30 dagen". Als u er helemaal voor wilt gaan, kunt u zelfs denken aan een "Sim-City"-spel om burgers te laten begrijpen wat de uitdagingen zijn. Er zijn geen grenzen aan het gebruik van de game-elementen om een burgerparticipatieproject zo boeiend mogelijk te maken.


Onze ervaring met gamification en burgerparticipatie


Bij Civocracy zagen we een aantal geweldige resultaten toen we spelelementen op ons platform implementeerden. Bij Monheim am Rhein bijvoorbeeld gebruiken we een systeem waarbij iedereen ideeën kan inbrengen, maar pas als het 50 upvotes heeft ontvangen wordt het omgezet in een discussie en kunnen mensen er echt over praten.

Er droegen niet alleen meer mensen bij aan de discussie, maar ze deelden hun ideeën met familie en vrienden en vroegen hen om zich aan te melden en op hun idee te stemmen. Daarna kwamen ze regelmatig terug om te kijken naar hoeveel er al gestemd was en discussies met anderen te voeren.


Dit was niet alleen voor de lol. Dit systeem heeft verbazingwekkende resultaten opgeleverd voor de stad Monheim. Al na één jaar werden drie ideeën gebruikt en uitgevoerd in een echt stadsproject.


Dé oplossing


Is dit dé oplossing? Weten we bij elk project precies hoe we iedereen op een leuke manier erbij betrekken? Nee, Civocracy weet het niet, en ook de anderen in Civic Tech niet.

Niet alles wat in de private sector werkt kunnen we toepassen in de publieke sector. Doelen en wensen van gebruikers op participatieve platforms zijn anders dan op social media. Daarom heeft de publieke sector individuele oplossingen nodig om de betrokkenheid te stimuleren.


Voor Civocracy betekent dit dat we door moeten gaan en nog betere manieren moeten creëren om betrokkenheid te stimuleren. Maar gamification blijft een zeer belangrijk element dat we zullen blijven implementeren.


Als u meer wilt weten over onze aanpak, neem dan contact met ons op via esther@civocracy.org.